Privacy Statement

Home > Privacy Statement

Declaraţie de confidenţialitate

Această declarație de confidențialitate reglementează prelucrarea datelor dvs. personale de către Ansell Healthcare Europe NV, Internationalelaan 55, 1070 Bruxelles, Belgia, cu numărul de înmatriculare 0437.593.328, și companiile afiliate ale grupului Ansell (în continuare: „Ansell”, „noi”, „ pe noi”, „nostru”) ca parte a vizitei dvs. la pagina noastră web www.ansell.eu (în continuare: „pagina web”), comunicarea dvs. cu noi prin e-mail, telefon, fax și canalele mediilor de socializare (precum Facebook și LinkedIn).
 
NOTA 1. Această declarație de confidențialitate nu se aplică prelucrării datelor personale ale persoanelor care optează să depună cereri de angajare prin „Cariere” (https://ansell.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl). Prelucrarea datelor personale ale solicitanților prin „Cariere” este reglementată de o declarație de confidențialitate separată, care poate fi consultată prin respectiva pagină web.
 
NOTA 2. Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care prelucrăm datele personale prin fișiere cookie, plugin-uri sociale și alte tipuri de tehnologii de urmărire, vă rugăm să consultați politica noastră privind fișierele cookie.
 
1. ÎN GENERAL
 
1.1. Ne puteți contacta prin e-mail la privacy@ansell.com
 
1.2. Referirea la anumite legi sau reglementări în această declarație de confidențialitate include de asemenea orice modificare, înlocuire sau anulare a legilor sau reglementărilor respective, incluzând orice hotărâre executivă conexă. 
 
1.3. Ansell își rezervă dreptul de a modifica, schimba sau amenda din când în când această declarație de confidențialitate după cum crede de cuviință. Astfel de modificări, schimbări sau amendamente vor fi comunicate prin pagina web. Dacă nu acceptați modificările, schimbările sau amendamentele, nu vi se mai permite să utilizați pagina noastră web. 
 
2. TIPURILE DE DATE PERSONALE PE CARE LE PRELUCRĂM
 
2.1. Ori de câte ori utilizați pagina noastră web și canalele mediilor noastre de socializare, noi colectăm: 
 
Informații tehnice legate de dispozitivul pe care îl utilizați, precum adresa IP, tipul de browser, locația geografică și sistemul de operare; 
 
Informații privind comportamentul dvs. de navigare, precum durata vizitelor, link-urile pe care faceți clic, paginile pe care le vizitați și de câte ori vizitați o pagină. 
 
2.2. Când completați un formular de contact pe pagina noastră web sau ne contactați prin e-mail, telefon, fax sau canalele mediilor de socializare, noi colectăm: 
 
Informații de bază privind identitatea pe care ni le furnizați, precum numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, numărul telefonului mobil, țara dvs. și compania la care lucrați; 
 
Conținutul comunicării sau solicitării dvs. și detaliile tehnice ale comunicării în sine (cu cine corespondați de la noi, data, ora etc.); 
 
Preferințele dvs. privind mediul de comunicare utilizat; 
 
Informații disponibile public privind profilul dvs. de pe canalele mediilor de socializare; 
 
Orice alte date personale pe care alegeți să ni le furnizați. 
 
2.4. Toate datele personale enumerate mai sus, pe care le primim direct de la dvs. Se poate întâmpla să primim informații suplimentare despre preferințele și comportamentul dvs. de navigare de la parteneri precum Google. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre datele personale pe care aceste părți le prelucrează despre dvs. și le pune la dispoziția altora, vă rugăm să consultați declarațiile lor de confidențialitate respective. 
 
3. SCOPURILE PENTRU CARE ANSELL UTILIZEAZĂ DATELE DVS. PERSONALE
 
3.1. Ansell prelucrează datele dvs. personale pentru a vă furniza de o manieră personalizată și eficientă informațiile, produsele și serviciile pe care le solicitați prin pagina web, e-mail, telefon, fax sau canalele mediilor de socializare. 
 
3.2. Ansell prelucrează datele dvs. personale în scopuri de marketing, adică pentru a vă furniza comunicări țintite, promoții, oferte și alte anunțuri ale Ansell și ale partenerilor selectați. 
 
3.3. Exceptând cazul în care sunteți un client existent care a cumpărat deja produse sau servicii similare de la noi și pe care dorim să-l vizăm cu propriul nostru material de marketing, Ansell vă va trimite comunicări, promoții, oferte, buletine informative și alte anunțuri prin e-mail sau prin alte canale interpersonale de comunicații electronice numai dacă ați consimțit în mod explicit să primiți astfel de comunicări, promoții, oferte, buletine informative și alte anunțuri. 
 
3.4. Ansell prelucrează datele dvs. personale pentru a se conforma obligațiilor legale sau pentru a se conforma solicitărilor rezonabile din partea agenților competenți de aplicare a legii sau a reprezentanților acestora, autorităților judiciare, agențiilor sau organismelor guvernamentale, inclusiv autorităților competente pentru protecția datelor. 
 
Datele dvs. personale pot fi transferate la inițiativa Ansell către poliție sau autoritățile judiciare ca probe, sau dacă există suspiciuni justificate privind un act ilegal sau o infracțiune săvârșită de dvs. prin înregistrarea la, sau utilizarea paginii noastre web, a canalelor mediilor noastre de socializare sau a altor comunicări cu noi. 
 
3.5. Ansell prelucrează datele dvs. personale pentru a efectua analize statistice, astfel încât să îmbunătățim pagina noastră web, publicitatea, produsele și serviciile noastre, sau să dezvoltăm noi produse și servicii. 
 
3.6. Ansell poate prelucra datele dvs. personale pentru prezervarea intereselor legitime ale Ansell, ale partenerilor săi sau ale unei terțe părți dacă înregistrarea dvs. sau utilizarea paginii web, a canalelor mediilor de socializare sau a altor canale de comunicare poate fi considerată (a) o încălcare a unei condiții de utilizare aplicabile sau a drepturilor de proprietate intelectuală, sau a unui alt drept al unei terțe părți; (b) o amenințare la adresa securității sau a integrității paginii web, a canalelor mediilor de socializare sau a altor canale de comunicare; (c) un pericol pentru pagina web; canalele mediilor de socializare sau alte canale de comunicare, sau oricare dintre sistemele de bază ale Ansell sau ale subcontractorilor săi datorită virușilor, troienilor, spyware, malware sau a oricăror alte forme de coduri dăunătoare, sau (d) în orice fel răuvoitoare, obscenă, discriminatoare, rasistă, defăimătoare, dușmănoasă, supărătoare, sau nepotrivită sau ilegală în alt mod. 
 
4. BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. PERSONALE
 
4.1. Prelucrarea datelor dvs. personale în scopul descris în articolul 3.3. de mai sus se bazează pe consimțământul dvs. 
 
4.2. În cazul în care datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul descris la articolul 3.1., și pentru a lua măsuri înainte de a încheia un contract cu noi, putem baza prelucrarea datelor dvs. personale pe necesitatea îndeplinirii contractului respectiv sau în procesul încheierii contractului respectiv. 
 
4.3. În scopul menționat în articolul 3.4., prelucrarea datelor dvs. personale este necesară pentru o obligație legală pe care Ansell trebuie să o respecte. 
 
4.4. În scopurile menționate la articolele 3.1, 3.2, 3.5. și 3.6. de mai sus, prelucrarea datelor dvs. personale este necesară în scopul intereselor noastre legitime, precum: 
 
Îmbunătățiri continue ale paginii web Ansell, canalelor mediilor sociale, produselor și serviciilor, pentru a vă asigura cea mai bună experiență posibilă; 
 
Menținerea paginii noastre web, a canalelor mediilor sociale, a produselor și serviciilor protejate față de utilizări abuzive și activități ilegale; 
 
Marketingul și promovarea produselor, serviciilor, mărcilor noastre, și în general comercializarea cu succes a produselor și serviciilor noastre. 
 
5. CUI TRIMITE ANSELL DATELE DVS.
 
5.1. Ansell se bazează pe prelucrători terți pentru a vă furniza pagina noastră web, și pentru a prelucra datele dvs. personale în numele nostru. Acestor prelucrători terți li se permite să prelucreze datele dvs. personale numai în folosul Ansell, pe baza instrucțiunilor explicite scrise ale Ansell. 
 
Ansell garantează că toți prelucrătorii terți sunt selectați cu atenție și sunt obligați să respecte siguranța și integritatea datelor dvs. personale. 
 
5.2. Ansell poate distribui datele dvs. personale unor alte entități din cadrul grupului Ansell. Totuși, vom asigura ca toate entitățile Ansell să se îngrijească în mod corespunzător ca întreaga prelucrare a datelor dvs. personale să fie în conformitate cu cele expuse în această declarație de confidențialitate. 
 
5.3. Ansell nu trimite datele dvs. personale într-un mod identificabil nici unei terțe părți în afara celor menționate la articolul 5.1. și 5.2. fără permisiunea dvs. explicită în acest sens. Totuși, Ansell poate trimite date anonimizate altor organizații, care pot utiliza aceste date pentru a îmbunătăți produse și servicii, precum și pentru a adapta marketingul, afișarea și vânzarea respectivelor mărfuri și servicii. 
 
6. LOCAȚIE ȘI TRANSFER
 
6.1. Ansell prelucrează datele dvs. personale în cadrul Spațiului Economic European (SEE). Totuși, pentru a prelucra datele dvs. personale în scopurile descrise la articolul 3 de mai sus, putem de asemenea transfera datele dvs. personale și altor entități Ansell, sau unor terțe părți care prelucrează în numele nostru în afara SEE. Fiecare entitate din afara SEE care prelucrează datele dvs. personale va fi obligată să respecte garanțiile adecvate privind prelucrarea datelor dvs. personale. Aceste garanții vor fi în conformitate cu: 
 
Țara beneficiară având o legislație în vigoare, care poate fi considerată echivalentă cu protecția oferită în cadrul SEE; sau 
 
Un acord contractual între Ansell și entitatea respectivă. Toate entitățile Ansell sunt părți la un acord contractual bazat pe Clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene (de la responsabil la responsabil) [Decizia C (2004) 5721 a Comisiei). 
 
6.3. Ansell poate transfera date anonimizate și/sau agregate către organizații din afara SEE. În cazul unui astfel de transfer, Ansell se va asigura că există garanții în vigoare pentru a asigura siguranța și integritatea datelor dvs. și toate drepturile privind datele dvs. personale de care puteți beneficia conform legislației în vigoare. 
 
7. ASIGURĂRI DE CALITATE
 
7.1. Ansell face tot posibilul pentru a prelucra numai datele personale care sunt necesare realizării scopurilor enumerate la articolul 3 de mai sus. 
 
7.2. Datele dvs. personale sunt prelucrate numai cât este necesar pentru atingerea scopurilor enumerate la articolul 3 de mai sus, sau până când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora. Retragerea consimțământului dvs. poate însemna că nu veți mai putea folosi integral sau parțial pagina noastră web. Ansell va dezidentifica datele dvs. personale când acestea nu mai sunt necesare scopurilor descrise la articolul 3 de mai sus, exceptând: 
 
Un interes major al Ansell, sau al unei terțe părți în păstrarea caracterului identificabil al datelor noastre personale; 
 
O obligație legală sau regulamentară, sau o ordonanță judiciară sau administrativă care împiedică Ansell să le dezidentifice. 
 
7.3. Înțelegeți că un aspect esențial al eforturilor noastre de marketing este de a face materialele noastre de marketing mai relevante pentru dvs. Ansell face asta prin personalizarea profilului dvs. unic pe baza unor caracteristici relevante, așa cum este descris în articolul 2 al acestei declarații de confidențialitate, și apoi folosește acest profil pentru a vă furniza comunicări, promoții, oferte, buletine informative, și alte anunțuri despre produse și servicii care ar putea să vă intereseze. 
 
7.4. Ansell va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra datele dvs. personale în siguranță față de acces neautorizat sau furt, precum și față de pierderi accidentale, manipulare sau distrugere. Accesul personalului Ansell sau al prelucrătorilor terți va fi doar în caz de necesitate, și se va conforma unor obligații stricte de confidențialitate. Înțelegeți totuși că siguranța și securitatea se bazează pe cele mai bune eforturi, care nu pot fi garantate niciodată. 
 
7.5. Dacă sunteți înregistrat să primiți comunicări, promoții, oferte, buletine informative și alte anunțuri prin e-mail sau prin alte canale interpersonale de comunicații electronice, vă puteți schimba preferințele pentru primirea acestor comunicări, promoții, oferte, buletine informative și alte anunțuri urmând linkul de renunțare furnizat cu aceste comunicări. 
 
8. DREPTURILE DVS.
 
8.1. Aveți dreptul să solicitați accesul la toate datele dvs. personale prelucrate de Ansell care se referă la dvs. Ansell își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă pentru solicitări ulterioare multiple de acces, care sunt înaintate în mod clar pentru a cauza daune sau prejudicii Ansell. Fiecare solicitare trebuie să precizeze activitatea de prelucrare pentru care doriți să vă exercitați dreptul de acces, și trebuie să precizați categoriile de date la care doriți să obțineți accesul. 
 
8.2. Aveți dreptul să cereți ca orice date personale referitoare la dvs. , care sunt inexacte, să fie corectate gratuit. Dacă trimiteți o solicitare de corectare, solicitarea dvs. trebuie însoțită de dovada naturii eronate a datelor pentru care se solicită corectarea. 
 
8.3. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat anterior pentru prelucrarea datelor dvs. personale. 
 
8.4. Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale referitoare la dvs. dacă aceste date nu mai sunt necesare în lumina scopurilor descrise la articolul 3 de mai sus, sau dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora. Totuși, trebuie să rețineți că o solicitare de ștergere va fi evaluată de Ansell în raport cu: 
 
Interesele primordiale ale Ansell, sau ale unei terțe părți; 
 
Obligațiile legale sau regulamentare, sau ordonanțele administrative sau judiciare care pot contrazice această ștergere. 
 
În locul ștergerii, puteți solicita de asemenea ca Ansell să limiteze prelucrarea datelor dvs. personale dacă (a) contestați corectitudinea datelor, (b) prelucrarea este ilegală sau (c) datele nu mai sunt necesare în scopurile enumerate la articolul 3 de mai sus.
 
8.5. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale dacă puteți dovedi că există motive serioase și justificate legate de aceste circumstanțe speciale care justifică opoziția respectivă. Totuși, dacă prelucrarea avută în vedere se califică drept marketing direct, aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări, gratuit și fără nici o justificare. 
 
8.6. Aveți dreptul de a primi de la noi într-un format structurat utilizat în mod obișnuit și în format electronic, toate datele personale pe care ni le-ați furnizat. 
 
8.7. Dacă doriți să trimiteți o solicitare pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile enumerate mai sus, puteți trimite un e-mail la privacy@ansell.com. Un e-mail solicitând exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimțământ pentru prelucrarea datelor dvs. personale dincolo de ceea ce este necesar rezolvării solicitării dvs. Solicitarea respectivă trebuie să indice clar dreptul pe care doriți să-l exercitați, și motivele dacă este cazul. De asemenea, ea trebuie să fie datată și semnată, și însoțită de o copie scanată digital a actului dvs. de identitate valabil, dovedindu-vă identitatea. Dacă utilizați formularul de contact, Ansell vă poate cere confirmarea semnată și dovada identității. 
 
Ansell vă va informa cu promptitudine că a primit această solicitare. Dacă solicitarea se dovedește valabilă, Ansell o va onora cât mai curând posibil, și cel târziu în treizeci (30) de zile de la primirea solicitării. 
 
Dacă aveți plângeri privind prelucrarea datelor dvs. personale de către Ansell, puteți contacta oricând Ansell prin adresa de e-mail de mai sus. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, sunteți liber să depuneți o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor.