Privacy Statement

Home > Privacy Statement

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen styrer behandlingen av personopplysningene dine av Ansell Healthcare Europe NV, Internationalelaan 55, 1070 Brussel, Belgia, med firmanummer 0437.593.328, og dets tilknyttede selskaper i Ansell-gruppen (heretter "Ansell", "vi" "oss", "vår") som en del av besøket på vår nettside www.ansell.eu (heretter "Nettside"), kommunikasjonen din med oss via e-post, telefon, faks og sosiale medier (som Facebook og LinkedIn ).
 
MERKNAD 1. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for behandling av personopplysninger til personer som velger å søke via “Stillinger” (https://ansell.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl). Behandlingen av personopplysninger for søkere via "Stillinger" styres av en egen personvernerklæring, som kan sees via nettsiden.
 
MERKNAD 2. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger via informasjonskapsler, sosiale plugins og andre typer sporingsteknologi, henvises du til vår informasjonskapsel-policy.
 
1. GENERELT
 
1.1. Du kan kontakt oss via e-post på privacy@ansell.com
 
1.2. En henvisning i denne personvernerklæringen til visse lover eller forskrifter inkluderer også eventuelle endringer, erstatning eller annullering av disse lover eller forskrifter, inkludert eventuelle besluttede vedtak. 
 
1.3. Ansell forbeholder seg retten til fra tid til annen å endre denne personvernerklæringen etter eget skjønn. Slike endringer vil bli kommunisert via nettsiden. Hvis du ikke godtar endringene har du ikke lov til å bruke nettsiden vår lenger. 
 
2. TYPER PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER
 
2.1. Når du bruker nettsiden og våre sosiale medier, samler vi inn: 
 
Teknisk informasjon knyttet til enheten du bruker, for eksempel IP-adressen din, nettlesertype, geografisk plassering og operativsystem; 
 
Informasjon om nettleseradferd, for eksempel hvor langt besøket ditt er, hvilke lenker du klikker på, hvilke sider du besøker og hvor mange ganger du besøker en side. 
 
2.2. Når du fyller ut et kontaktskjema på nettsiden vår eller kontakter oss via e-post, telefon, faks eller sosiale medier, samler vi inn: 
 
Den grunnleggende identitetsinformasjonen du gir oss, for eksempel navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, mobilnummer, land og firmaet du jobber for; 
 
Innholdet i kommunikasjonen eller forespørselen din og de tekniske detaljene i selve kommunikasjonen (hvem du kommuniserer med hos oss, dato, tid osv.); 
 
Dine preferanser med hensyn til kommunikasjonsmediet som brukes; 
 
Offentlig tilgjengelig informasjon om profilen din på sosiale medier; 
 
Eventuelle andre personopplysninger du velger å gi oss. 
 
2.4. Alle personopplysningene som er oppført ovenfor får vi direkte fra deg. Det kan hende at vi mottar tilleggsinformasjon om preferanser og surfe-adferd fra partnere som f.eks Google. Hvis du trenger mer informasjon om personopplysningene som disse partene behandler om deg og gjør tilgjengelig for andre, ber vi deg konsultere deres respektive personvernerklæringer. 
 
3. FORMÅL DER ANSELL BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE
 
3.1. Ansell behandler personopplysningene dine for å gi deg personlig og effektiv informasjon, produkter og tjenester du ber om via nettsiden, via e-post, telefon, faks eller sosiale medier. 
 
3.2. Ansell  behandler personopplysningene dine for markedsføringsformål, f.eks for å gi deg målrettet kommunikasjon, kampanjer, tilbud og andre annonser fra Ansell og utvalgte partnere. 
 
3.3. Med mindre du er en eksisterende kunde som allerede har kjøpt lignende varer eller tjenester fra oss og som vi ønsker å målrette med eget markedsføringsmateriale, vil Ansell kun sende deg kommunikasjon, kampanjer, tilbud, nyhetsbrev og andre annonser via e-post eller annen person -til-person elektroniske kommunikasjonskanaler hvis du uttrykkelig samtykker i å motta slik kommunikasjon, kampanjer, tilbud, nyhetsbrev og andre annonser. 
 
3.4. Ansell behandler personopplysningene dine for å overholde juridiske forpliktelser eller å overholde enhver rimelig forespørsel fra kompetente rettshåndhevende agenter eller representanter, rettsmyndigheter eller statlige organer, herunder kompetente databeskyttelsesmyndigheter. 
 
Personopplysningene dine kan overføres på Ansells eget initiativ til politiet eller rettsmyndighetene som bevis eller hvis det er berettiget mistanke om en ulovlig handling eller forbrytelse begått av deg gjennom din registrering på eller ved bruk av nettsiden, våre sosiale medier eller annen kommunikasjon med oss. 
 
3.5. Ansell behandler personopplysningene dine for å utføre statistiske analyser slik at vi kan forbedre nettsiden, annonser, produkter og tjenester eller for å utvikle nye produkter og tjenester. 
 
3.6. Ansell kan behandle personopplysningene dine for bevaring av Ansells legitime interesser, dets partnere eller en tredjepart dersom registreringen din på eller bruk av nettsiden, sosiale medier eller andre kommunikasjonskanaler kan vurderes som (a) et brudd på eventuelle gjeldende bruksvilkår eller immaterielle rettigheter eller annen rett hos tredjepart, (b) en trussel mot nettsidenes sikkerhet eller integritet, sosiale medier eller andre kommunikasjonskanaler, (c) en fare for nettsiden, sosiale medier eller andre kommunikasjonskanaler eller noen av Ansells eller deres underleverandørers underliggende systemer på grunn av virus, trojanske hester, spionprogramvare, skadelig programvare eller annen form for ondsinnet kode, eller (d) på noen måte er hatefulle, uanstendig, diskriminerende, rasistisk ærekrenkende, sjikanøse, sårende eller på annen måte upassende eller ulovlig. 
 
4. JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE
 
4.1. Behandlingen av personopplysningene dine for det formål som er skissert i artikkel 3.3. ovenfor er basert på ditt samtykke. 
 
4.2. I det tilfellet at personopplysningene dine behandles for det formål som er skissert i artikkel 3.1. og for å kunne ta skritt før du inngår en kontrakt med oss, kan vi basere behandlingen av personopplysningene dine på nødvendigheten av utførelsen av kontrakten eller at du er i ferd med å inngå kontrakten. 
 
4.3. For det formål som er nevnt i artikkel 3.4., er behandlingen av personopplysningene dine nødvendig for en juridisk forpliktelse som Ansell må overholde. 
 
4.4. For de formål som er nevnt i artikkel 3.1, 3.2, 3.5. og 3.6. ovenfor, er behandlingen av personopplysningene dine nødvendig for formål ved våre legitime interesser, for eksempel: 
 
Kontinuerlige forbedringer av Ansells hjemmeside, sosiale medier, produkter og tjenester for å sikre deg en best mulig opplevelse; 
 
Å holde nettsiden vår, sosiale medier, produkter og tjenester trygge fra misbruk og ulovlig aktivitet; 
 
Markedsføring og fremming av våre produkter, tjenester, merkevarer og overordnet vellykket kommersialisering av våre produkter og tjenester. 
 
5. HVEM ANSELL SENDER OPPLYSNINGENE DINE TIL
 
5.1. Ansell er avhengig av tredjepartsprosessorer for å gi deg tilgang til nettsiden vår og for å behandle personopplysningene dine på våre vegne. Disse tredjepartsprosessorene har kun lov til å behandle personopplysningene dine på vegne av Ansell etter uttalt skriftlig instruksjon fra Ansell. 
 
Ansell garanterer at alle tredjepartsprosessorer velges med varsomhet og er forpliktet til å observere sikkerheten og integriteten til personopplysningene dine. 
 
5.2. Ansell kan dele personopplysningene dine med andre enheter innen Ansell-gruppen. Imidlertid vil vi sørge for at alle Ansell-enheter tar godt vare på at all behandling av personopplysningene dine i tråd med det som er angitt i denne personvernerklæringen. 
 
5.3. Ansell sender ikke personopplysningene dine på en identifiserbar måte til noen annen tredjepart enn de som er nevnt i artikkel 5.1. og 5.2. uten din eksplisitte tillatelse til å gjøre dette. Ansell kan imidlertid sende anonyme opplysninger til andre organisasjoner som kan bruke disse opplysningene til å forbedre produkter og tjenester, samt å skreddersy markedsføring, visning og salg av disse varer og tjenester. 
 
6. PLASSERING OG OVERFØRING
 
6.1. Ansell behandler personopplysningene dine innenfor EØS. For å behandle personopplysningene dine for de formålene som er skissert i artikkel 3 ovenfor, kan vi imidlertid også overføre personopplysningene dine til andre Ansell-enheter eller til tredjeparter som behandler de på våre vegne utenfor EØS. Hver enhet utenfor EØS som behandler personopplysningene dine vil være bundet til å ivareta tilstrekkelige garantier når det gjelder behandling av personopplysningene dine. Slike beskyttelser vil følge av: 
 
At mottakerlandet har lovgivning på plass som kan betraktes som likeverdig med beskyttelsen som tilbys innen EØS; eller 
 
En kontraktsavtale mellom Ansell og denne enheten. Alle Ansell-enheter er parter i en avtalefestet kontrakt basert på den europeiske kommisjonens standardkontraktsregler (controller-til-controller) (Kommisjonens beslutning C (2004) 5721). 
 
6.3. Ansell kan overføre anonyme og / eller oppsummerte opplysninger til organisasjoner utenfor EØS. Skulle en slik overføring finne sted vil Ansell sørge for at det er sikkerhet på plass for å sørge for sikkerheten og integriteten til opplysningene dine og alle rettigheter med hensyn til personopplysningene dine du har under gjeldende lovverk. 
 
7. KVALITETSSIKRING
 
7.1. Ansell gjør sitt ytterste for å behandle kun de personopplysninger som er nødvendige for å oppnå de formål som er oppført under artikkel 3 ovenfor. 
 
7.2. Personopplysningene dine blir kun behandlet så lenge det trengs for å oppnå de formål som er oppført under artikkel 3 ovenfor eller frem til det tidspunkt du trekker samtykket til å behandle dem. Din tilbaketrekking av samtykke kan innebære at du ikke lenger kan bruke hele eller deler av nettsiden vår. Ansell vil de-identifisere personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for de formålene som er skissert i artikkel 3 ovenfor, med mindre det er: 
 
En overordnet interesse for Ansell, eller enhver annen tredjepart, å oppbevare personopplysningene våre identifiserbare; 
 
En juridisk eller lovlig forpliktelse eller en rettslig eller administrativ ordre som hindrer Ansell fra å de-identifisere dem. 
 
7.3. Du forstår at et viktig aspekt av markedsføringsarbeidet vårt gjelder å gjøre markedsføringsmaterialet mer relevante for deg. Ansell gjør dette ved å tilpasse din unike profil basert på relevante egenskaper som angitt i artikkel 2 i denne personvernerklæringen og bruker deretter denne profilen for å gi deg kommunikasjon, kampanjer, tilbud, nyhetsbrev og andre annonser om produkter og tjenester som kan interessere deg. 
 
7.4. Ansell vil ta hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å holde personopplysningene dine trygge mot uautorisert tilgang eller tyveri samt utilsiktet tap, manipulering eller ødeleggelse. Tilgang for personell fra Ansell eller tredjepartsprosessorer kun når det er nødvendig og er underlagt strenge konfidensialitetsforpliktelser. Du skjønner imidlertid at trygghet og sikkerhet er innsatsforpliktelser som aldri kan garanteres. 
 
7.5. Hvis du er registrert for å motta kommunikasjon, kampanjer, tilbud, nyhetsbrev og andre annonser via e-post eller andre personlige kommunikasjonskanaler, kan du endre preferansene dine for å motta slik kommunikasjon, kampanjer, tilbud, nyhetsbrev og andre annonser ved å følge tilbakemeldingslinken som er gitt i slik kommunikasjon. 
 
8. DINE RETTIGHETER
 
8.1. Du har rett til å be om tilgang til alle personopplysninger behandlet av Ansell som gjelder deg. Ansell forbeholder seg retten til å belaste en administrasjonsavgift for flere påfølgende forespørsler om tilgang som tydelig fremmes for å forårsake besvær eller skade for Ansell. Hver forespørsel må spesifisere for hvilken behandlingsaktivitet du ønsker å utøve din rett til tilgang, og må spesifisere til hvilke kategorier av opplysninger du ønsker å få tilgang. 
 
8.2. Du har rett til å be om at eventuelle personopplysninger knyttet til deg som er unøyaktige blir korrigert kostnadsfritt. Hvis du sender inn en forespørsel om korreksjon må forespørselen ledsages av bevis på feilaktigheten av opplysningene som korreksjonen blir bedt om. 
 
8.3. Du har rett til å trekke tilbake ditt tidligere samtykke til behandling av personopplysningene dine. 
 
8.4. Du har rett til å be om at personopplysninger knyttet til deg slettes hvis disse opplysningene ikke lenger er påkrevd i lys av de formål som er angitt i artikkel 3 ovenfor, eller hvis du trekker tilbake samtykket til å behandle dem. Imidlertid må du huske på at en forespørsel om sletting vil bli vurdert av Ansell mot: 
 
Ansell eller andre tredjeparters overordnede interesser; 
 
Juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser eller administrative eller rettslige pålegg som kan motsette seg slik sletting. 
 
I stedet for å slette, kan du også be om at Ansell begrenser behandlingen av personopplysningene dine hvis (a) du bestrider nøyaktigheten av opplysningene, (b) behandlingen er ulovlig, eller (c) opplysningene ikke lenger er nødvendige for de oppførte formål i henhold til artikkel 3 ovenfor.
 
8.5. Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger hvis du er i stand til å bevise at det er alvorlige og begrunnede grunner knyttet til disse spesielle omstendighetene som har hjemmel for slik motstand. Men hvis den tilsiktede behandlingen kvalifiserer som direkte markedsføring, har du rett til å motsette deg slik behandling gratis og uten begrunnelse. 
 
8.6. Du har rett til å motta fra oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format alle personopplysninger du har gitt oss. 
 
8.7. Hvis du ønsker å sende inn en forespørsel om å utøve en eller flere av rettighetene som er nevnt ovenfor kan du sende en e-post til privacy@ansell.com. En e-post som ber om å utøve en rettighet, vil ikke bli forstått som samtykke til behandling av personopplysningene dine utover det som kreves for å håndtere forespørselen din. En slik forespørsel skal tydelig angi hvilken rett du ønsker å utøve og årsakene til hvorfor dette er nødvendig. Den skal også være datert og signert, og ledsaget av en digitalt skannet kopi av ditt gyldige identitetskort som bevis på din identitet. Hvis du bruker kontaktskjemaet kan Ansell be deg om signert bekreftelse og identitetsbevis. 
 
Ansell vil straks informere deg om at vi har mottatt denne forespørselen. Hvis forespørselen er gyldig skal Ansell behandle den så snart det er rimelig mulig og senest tretti (30) dager etter å ha mottatt forespørselen. 
 
Hvis du har noen klage angående behandlingen av personopplysningene dine hos Ansell kan du alltid kontakte Ansell via e-postadressen som er oppført ovenfor. Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med tilbakemeldingen vår kan du sende en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndigheten.