Privacy Statement

Home > Privacy Statement

Adatvédelmi nyilatkozat

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat szabályozza a személyes adatainak az Ansell Healthcare Europe NV, Internationalelaan 1070 Brussels, Belgium, cégjegyzékszáma: 0437.593.328, továbbá az Ansell csoport társvállalatai (a továbbiakban: “Ansell”, “mi”) általi feldolgozását, ami kiterjed a www.ansell.eu (a továbbiakban: “Webhely”) webhelyünk meglátogatására, valamint a velük e-mailen, telefonon, faxon és közösségi médiacsatornákon (pl. Facebook és LinkedIn) keresztül folytatott kommunikációra.
 
1. MEGJEGYZÉS Ez az Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik a “Karrier” (https://ansell.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl) opciót választó személyek személyes adatainak feldolgozására. A "Karrier" opció használatával pályázók személyes adatainak feldolgozását egy külön Adatvédelmi nyilatkozat szabályozza, amely azon a webhelyen tekinthető meg.
 
2. MEGJEGYZÉS Ha több információra van szüksége a személyes adatainak sütik, közösségi bővítmények és más típusú követési technológiák segítségével történő feldolgozásáról, olvassa el a Süti irányelvet.
 
1. ÁLTALÁNOS
 
1.1. Ön kapcsolatba léphet velünk e-mailben a privacy@ansell.com cím használatával. 
 
1.2. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő, bizonyos törvényekre vagy előírásokra mutató hivatkozások kiterjednek ezen törvények és szabályozások esetleges módosításaira, leváltására és érvénytelenítésére, beleértve a kapcsolódó végrehajtó döntéseket is. 
 
1.3. Az Ansell fenntartja magának a jogot, hogy időről időre a saját belátása szerint módosítsa, átalakítsa vagy kiegészítse ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot. Az ilyen módosítások, átalakítások és kiegészítések közzététele a Webhelyen keresztül történik. Ha nem fogadja el a módosításokat, átalakításokat és kiegészítéseket, akkor nem jogosult a Webhely használatára. 
 
2. AZ ÁLTALUNK FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI
 
2.1. A Webhely és a közösségi médiacsatornáink használatakor a következő adatokat gyűjtjük össze: 
 
Az Ön által használt eszközre vonatkozó technikai információk, mint az IP-cím, a böngésző típusa, a földrajzi hely és az operációs rendszer; 
 
Az Ön böngészési viselkedésével kapcsolatos információk, például a látogatás hossza, a webhelyen kattintott hivatkozások, az Ön által látogatott oldalak és az egyes oldalak meglátogatásának száma. 
 
2.2. Amikor a Webhelyen kitölt egy kapcsolatfelvételi űrlapot, vagy e-mailben, telefonon, faxon vagy közösségi médiacsatornákon keresztül lép kapcsolatba velünk, a következőket gyűjtjük össze: 
 
Az Ön által megadott alapvető azonosítási adatok, például: név, e-mail cím, postacím, telefonszám, mobiltelefonszám, ország és a cég, ahol dolgozik; 
 
A kommunikáció vagy megkeresés tartalma és a kommunikáció technikai részletei (kit keresett meg a nálunk, dátum, idő stb); 
 
A használt kommunikációs médiumra vonatkozó preferenciák; 
 
A közösségi médiacsatornákon Önről nyilvánosan elérhető profilinformációk; 
 
Bármilyen más személyes adat, amelyről úgy dönt, hogy megadja nekünk. 
 
2.4. A fent felsorolt összes személyes adatot közvetlenül Öntől kapjuk meg. Előfordulhat, hogy a partnereinktől, mint a Google, további információkat kapunk az Ön preferenciáiról és szörfözési viselkedéséről. Ha további információra van szüksége az ezen felek által feldolgozott és mások számára elérhetővé tett a személyes adatokról, tekintse meg a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatokat. 
 
3. A SZEMÉLYES ADATOKAT ANSELL ÁLTALI FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJAI
 
3.1. Az Ansell személyes adatait azért dolgozza fel, hogy személyre szabott és hatékony módon biztosítsa Önnek a webhelyen, e-mailben, telefonon, faxon vagy közösségi médiacsatornákon keresztül kért információkat, termékeket és szolgáltatásokat. 
 
3.2. Az Ansell marketingcélokra is feldolgozza a személyes adatokat, azaz arra, hogy az Ansell és a kiválasztott partnerek célzott kommunikációit, promócióit, ajánlatait és egyéb hirdetéseit eljuttassa Önhöz. 
 
3.3. Ha Ön nem olyan meglévő ügyfelünk, aki már vásárolt tőlünk hasonló termékeket vagy szolgáltatásokat, és akit saját marketinganyagunkkal kívánunk megcélozni, akkor az Ansell csak akkor küld Önnek e-mailen vagy más személyes elektronikus kommunikációs csatornákon üzeneteket, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és egyéb hirdetéseket, ha Ön kifejezetten hozzájárult az ilyen jellegű kommunikáció, promóciók, ajánlatok, hírlevelek és egyéb hirdetések fogadásához. 
 
3.4. Az Ansell személyes adatait a jogszabályi kötelezettségek, illetve az illetékes bűnüldöző szervek és azok képviselői, rendvédelmi hatóságok, kormányzati szervek és testületek - beleértve az illetékes adatvédelmi hatóságokat is -, megalapozott kérelmének teljesítéséhez is feldolgozza. 
 
Személyes adatai az Ansell saját kezdeményezésére továbbíthatók a rendőrségnek és más hatóságnak bizonyítékként, valamint olyan jogsértő cselekmény vagy bűncselekmény alapos gyanúja esetén, amelyet Ön a webhelyen, a közösségi médiacsatornáinkon való regisztráció vagy azok használata, illetve más velünk folytatott kommunikáció során követett el. 
 
3.5. Az Ansell személyes adatait feldolgozza statisztikai elemzésekhez, hogy továbbfejleszthessük a Webhelyet, hirdetéseinket, termékeinket és szolgáltatásainkat, illetve új termékeket és szolgáltatásokat fejleszthessünk. 
 
3.6. Az Ansell személyes adatait feldolgozhatja az Ansell, partnerei és harmadik felek jogos érdekeinek megvédéséhez, amennyiben az Webhelyen, közösségi médiacsatornákon vagy más kommunikációs csatornákon való regisztrációja vagy ezek használata a következőnek tekinthető: (a) az esetleges vonatkozó használati feltételek vagy szellemi tulajdonjogok vagy harmadik fél jogainak megsértése, (b) a Webhely, közösségi médiacsatornák és más kommunikációs csatornák biztonságát vagy épségét érintő fenyegetés, (c) a Webhely, közösségi médiacsatornák és más kommunikációs csatornák, vagy az Ansellhez vagy annak alvállalkozóihoz tartozó rendszerek veszélyeztetése vírusok, trójai vírusok, kémprogramok, rosszindulatú programok vagy más rosszindulatú kód által, vagy (d) bármilyen módon gyűlöletkeltő, obszcén, diszkrimináló, rasszista, rosszindulatú, sértő vagy más módon elfogadhatatlan vagy illegális. 
 
4. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
 
4.1. A személyes adatok feldolgozása a fenti 3.3. cikkelyben meghatározott célokra az Ön hozzájárulásán alapszik. 
 
4.2. Abban az esetben, ha az Ön személyes adatainak feldolgozása a 3.1. cikkelyben meghatározott célokból történik és azokra a velünk való szerződéskötés előtti lépésekhez van szükség, a személyes adatok feldolgozását az adott szerződéshez való szükségességre vagy a szerződés megkötésére alapozhatjuk. 
 
4.3. A 3.4. cikkelyben említett célok esetében a személyes adatainak feldolgozása az Ansellre nézve kötelező törvényi előírások miatt szükséges. 
 
4.4. A 3.1., 3.2., 3.5. és 3.6. cikkelyekben említett céloknál a személyes adatok feldolgozása a saját jogos érdekeink miatt szükséges, mint például: 
 
Az Ansell Webhelyének, közösségi médiacsatornáinak, termékeinek és szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése, hogy a lehető legjobb élményt biztosíthassuk; 
 
Webhelyünk, közösségi médiacsatornáink, termékeink és szolgáltatásaink megvédése a helytelen használattól és az illegális tevékenységektől; 
 
Termékeink, szolgáltatásaink, márkáink marketingje és promóciója, valamint termékeink és szolgáltatásaink sikeres kereskedelmi forgalomba hozatala. 
 
5. KINEK KÜLDI EL AZ ANSELL AZ ADATAIT
 
5.1. Az Ansell feldolgozást végző külső felekre támaszkodik a Webhely Önnek való elérhetővé tételéhez és a személyes adatai mi nevünkben történő feldolgozásához. Ezen feldolgozást végző külső felek számára csak a személyes adatok Ansell nevében történő feldolgozására engedélyezett, az is csak az Ansell kizárólagos írásos utasításai szerint. 
 
Az Ansell garantálja, hogy a feldolgozást végző összes külső partner kellő gondossággal lett kiválasztva, és kötelesek biztosítani az Ön személyes adatainak biztonságát és épségét. 
 
5.2. Az Ansell az Ön személyes adatait megoszthatja az Ansell csoporton belüli más entitásokkal. Ugyanakkor gondoskodunk arról, hogy az összes Ansell entitás az Ön összes feldolgozott személyes adatával kellő gondossággal, az Adatvédelmi nyilatkozatban leírtakkal összhangban járjon el. 
 
5.3. Az Ansell, az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül azonosítható módon nem küldi el az Ön személyes adatait olyan harmadik félnek, amely nincsen megemlítve az 5.1. és 5.2. cikkelyekben. Azonban az Ansell névtelenített adatokat elküldhet más szervezeteknek, amelyek az adatokat felhasználhatják termékeik és szolgáltatásaik javításához, valamint ezen termékek és szolgáltatások marketingjének, megjelenítésének és értékesítésének személyre szabásához. 
 
6. HELYSZÍN ÉS TOVÁBBÍTÁS
 
6.1. Az Ansell a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségben (EGT) dolgozza fel. Ugyanakkor a személyes adatainak a fenti 3. cikkelyben megadott célokra való feldolgozásához a személyes adatait más Ansell entitásoknak vagy külső feleknek továbbíthatjuk, akik az adatfeldolgozást a mi nevünkben az EGT-n kívül végzik. A személyes adatokat az EGT-n kívül feldolgozó minden entitásnak kötelező a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos biztonsági óvintézkedések betartása. Az ilyen óvintézkedések az alábbiakon alapulnak: 
 
A fogadó ország jogszabályi környezete ekvivalensnek tekinthető az EGT-n belül biztosított védelemmel; vagy 
 
Az Ansell és az adott entitás közötti szerződéses megállapodás. A szerződéses megállapodás minden Ansell entitás esetében az Európai Bizottság általános szerződési feltételein (adatkezelő-adatkezelő) (a Bizottság C(2004)5721 döntése) alapulnak. 
 
6.3. Az Ansell névtelenített és/vagy összesített adatokat adhat át EGT-n kívüli szervezeteknek. Amennyiben ilyen átadásra kerül sor,az Ansell gondoskodik arról, hogy az adatok biztonságát és épségét megfelelő óvintézkedések biztosítsák, és a személyes adatokra vonatkozzanak a vonatkozó jogszabályok által esetlegesen biztosított jogok. 
 
7. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
 
7.1. Az Ansell mindent megtesz azért, hogy csak a fenti 3. cikkelyben meghatározott célok teljesítéséhez szükséges személyes adatokat dolgozza fel. 
 
7.2. A személyes adatai csak a fenti 3. cikkelyben meghatározott célok teljesítéséhez szükséges ideig lesznek feldolgozva, illetve legfeljebb addig, amíg Ön vissza nem vonja a feldolgozáshoz adott beleegyezését. A beleegyezésének visszavonása azt jelentheti, hogy többé nem használhatja a Webhely egészét vagy egyes részeit. Az Ansell azonosíthatatlanná teszi az Ön személyes adatait, amikor azokra a fenti 3. cikkelyben meghatározott célok teljesítéséhez már nincs szüksége, hacsak nem áll fenn: 
 
Az Ansell vagy bármilyen harmadik fél elsőbbséget élvező olyan érdeke, amely a személyes adatok azonosíthatóságát igényli; 
 
Jogi vagy szabályozási kötelezettség, vagy joghatósági vagy adminisztratív rendelet, amely megtiltja az Ansell számára az adatok azonosíthatatlanná tételét. 
 
7.3. Ön elfogadja, hogy a marketingtevékenységünk elválaszthatatlan része a marketinganyagaink érdekesebbé tétele az Ön számára. Az Ansell ehhez felhasználja az Ön egyedi profiljának a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2. cikkelyében meghatározott jellemzők alapján történő testreszabását, majd ezt a profilt az Ön számára érdekesnek gondolt kommunikáció, promóciók, ajánlatok, hírlevelek és más hirdetések elküldéséhez használja fel. 
 
7.4. Az Ansell megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmaz az Ön személyes adatainak jogosulatlan elérésének vagy ellopásának, valamint véletlen elvesztésének, módosításának vagy megsemmisülésének megakadályozására. Az adatok Ansell vagy feldolgozást végző külső felek általi elérése csak a "feltétlenül meg kell ismerni" szabály alapján történik, és erre szigorú titoktartási kötelezettségek vonatkoznak. Ön ugyanakkor megérti, hogy a biztonság és a védelem biztosítása olyan elkötelezettség, amit sosem lehet garantálni. 
 
7.5. Amennyiben Ön regisztrált kommunikációk, promóciók, ajánlatok, hírlevelek és más hirdetések e-mailben vagy más személyes elektronikus kommunikációs csatornán történő fogadására, az ilyen kommunikációk, promóciók, ajánlatok, hírlevelek és más hirdetések fogadásának preferenciáit az ilyen kommunikációkban megtalálható leiratkozási hivatkozást követve módosíthatja. 
 
8. AZ ÖN JOGAI
 
8.1. Önnek joga van hozzáférést kérni az Ansell által feldolgozott Önre vonatkozó személyes adatokhoz. Az Ansell fenntartja a jogot, hogy adminisztrációs díjat számítson fel az olyan, többszörös és egymást követő kéréseknél, amelyek egyértelműen az Ansell bosszantása vagy károsítása céljából küldtek el. Minden kérésnél meg kell adni, hogy Ön milyen feldolgozási tevékenységgel kapcsolatban szeretné gyakorolni a hozzáféréshez való jogát, és meg kell adni, hogy Ön milyen adatkategóriákhoz szeretne hozzáférést. 
 
8.2. Önnek joga van az Önre vonatkozó pontatlan adatok ingyenes kijavítását kérni. Amennyiben a javításra vonatkozó kérést küld, a kéréshez mellékelni kell a javítani kért adatok hibás voltának bizonyítékát. 
 
8.3. Önnek joga van visszavonni a személyes adatai feldolgozásához adott korábbi beleegyezését. 
 
8.4. Önnek joga van az Önhöz kapcsolódó adatok törlését kérni, amennyiben ezen adatokra a fenti 3. cikkelyben megadott célok teljesítéséhez nincs szükség vagy Ön visszavonta a feldolgozáshoz adott beleegyezését. Ugyanakkor Önnek figyelembe kell vennie, hogy a törlésre vonatkozó kérést az Ansell az alábbi szempontokból megvizsgálja: 
 
Az Ansell vagy bármilyen harmadik fél érdekeinek felülírása; 
 
Olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségek, vagy adminisztratív vagy jogszabályi rendelkezések, amelyek ellentmondanak az ilyen törlésnek. 
 
A törlés helyett Ön kérheti azt is, hogy az Ansell korlátozza az Ön személyes adatainak feldogozását, ha (a) Ön nem biztos az adatok pontosságában, (b) a feldolgozás illegális vagy (c) az adatokra a fenti 3. cikkelyben meghatározott célokra már nincs szükség.
 
8.5. Önnek joga van megtiltani a személyes adatok feldolgozását, amennyiben bizonyítani tudja, hogy komoly és megalapozott okok állnak az ellenállást kiváltó körülmények mögött. Ugyanakkor, amennyiben a tervezett feldolgozás direkt marketingnek számít, Önnek joga van az ilyen feldolgozást ingyenesen és indoklás nélkül megtiltani. 
 
8.6. Önnek joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban visszakapni tőlünk a nekünk átadott összes személyes adatot. 
 
8.7. Amennyiben szeretne kérést küldeni egy vagy több fent meghatározott jog gyakorlására vonatkozóan, küldjön e-mailt a privacy@ansell.com címre. Egy a jogok gyakorlását kérelmező e-mail a kérés feldolgozásához szükséges mértéken túl nem lesz a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó beleegyezésként értelmezve vagy azzal kapcsolatos beleegyezésnek tekintve. Az ilyen kéréseknél egyértelműen meg kell adni, hogy melyik jogot szeretné gyakorolni, és amennyiben szükséges, úgy azt is, hogy mi ennek az oka. A kérést dátumozni kell és alá kell írni, továbbá mellékelni kell hozzá az Ön személyazonosságát igazoló, érvényes igazolvány digitális másolatát. Amennyiben Ön a kapcsolatfelvételi űrlapot használja, az Ansell aláírt megerősítést és a személyazonosságának igazolását kérheti Öntől. 
 
Az Ansell azonnal tájékoztatja Önt, amikor ilyen kérést kap. Ha a kérés érvényesnek bizonyul, az Ansellnek azt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérés fogadásától számított harminc (30) napon belül teljesítenie kell. 
 
Ha bármilyen kifogása van a személyes adatainak az Ansell általi feldolgozásával kapcsolatosan, a fent megadott e-mail címen bármikor felveheti a kapcsolatot az Ansellel. Ha a válaszunkkal sem elégedett, joga van panaszt benyújtani a megfelelő adatvédelmi hatóságnál.