Privacy Statement

Home > Privacy Statement

Databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring bestemmer, hvordan dine personlige oplysninger håndteres af Ansell Healthcare Europe NV, Internationalelaan 55, 1070 Brussels, Belgien, med firnanummer 0437.593.328 og dets associerede selskaber i Ansell-gruppen (i det følgende kaldet: "Ansell", "vi", "os", "vores") som del af dit besøg på vores websted www.ansell.eu (i det følgende kaldet: "Websted"), din kommunikation med os via e-mail, telefon og sociale mediekanaler (såsom Facebook og LinkedIn).
 
NOTE 1. Denne Databeskyttelseserklæring gælder ikke for behandling af personlige oplysninger for personer, som vælge at ansøge via "Karrierer" (https://ansell.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl). Behandlingen af personlige oplysninger for ansøgere via "Karrierer" er underlagt en separat Databeskyttelseserklæring, som kan undersøges nærmere via det pågældende websted.
 
NOTE 2. Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan vi behandler personlige oplysninger via cookies, sociale plugins og andre typer sporingsteknologier, henvises til vores Politik for cookies.
 
1. GENERELT
 
1.1. Du kan kontakte os via e-mail på adressen privacy@ansell.com
 
1.2. Referencer i denne Databeskyttelseserklæring til bestemte love og forordninger omfatter også alle ændringer, erstatninger eller annulleringer af samme love eller forordninger, herunder eventuelle ledelsesbeslutninger i forbindelse hermed. 
 
1.3. Ansell forbeholder sig ret til fra tid til anden at modificere eller ændre denne Databeskyttelseserklæring efter eget skøn. En sådan modifikation eller ændring kommunikeres via Webstedet. Hvis du ikke accepterer modifikationerne eller ændringerne, har du ikke længere tilladelse til at bruge vores Websted. 
 
2. TYPER PERSONLIGE DATA, VI BEHANDLER
 
2.1. Hver gang du bruger vores Websted og sociale mediekanaler, indsamler vi: 
 
Tekniske oplysninger tilknyttet den enhed, du bruger, som for eksempel din IP-adresse, browsertype, geografisk placering og operativsystem; 
 
Oplysninger vedrørende din browseradfærd, for eksempel hvor lang tid dit besøg varer, hvilke links du klikker på, hvilke sider du går ind på, og hvor mange gange du går ind på en side. 
 
2.2. Når du udfylder en kontaktformular på dit Websted eller kontakter os via e-mail, telefon, fax eller sociale mediekanaler, indsamler vi: 
 
De grundlæggende id-oplysninger, du leverer til os, såsom navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, mobilnummer, dit land og det firma, du arbejder for. 
 
Indholdet af din kommunikation eller forespørgsel og de tekniske detaljer i selve kommunikationen (hvem hos os, du har været i kontakt med, dato, tidspunkt osv). 
 
Dine præferencer med hensyn til det anvendte kommunikationsmedie. 
 
Offentligt tilgængelige oplysninger om din profil på sociale mediekanaler; 
 
Alle andre personlige oplysninger, du vælge at give til os. 
 
2.4. Alle de personlige oplysninger anført ovenfor, som vi modtager direkte fra dig. Det kan ske, at vi modtager yderligere oplysninger om dine præferencer og adfærd på nettet fra partnere som for eksempel Google. Vil du vide mere om de personlige oplysninger om dig, som disse parter behandler og stiller til rådighed for andre, henvises du til de pågældende partneres databeskyttelseserklæringer. 
 
3. FORMÅL SOM ANSELL ANVENDER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL
 
3.1. Ansell behandler dine personlige oplysninger for at kunne give dig de oplysninger, produkter og tjenester, du anmoder om via Webstedet, e-mail, telefon, fax eller sociale mediekanaler, på en personligt tilpasset og effektiv måde. 
 
3.2. Ansell behandler dine personlige oplysninger til marketingformål, det vil sige for at kunne give dig målrettet kommunikation, kampagner, tilbud og andre reklamer fra Ansell og udvalgte partnere. 
 
3.3. Hvis du ikke er en eksisterende kunde, som allerede har købt lignende varer eller tjenester fra os, og som vi gerne vil levere målrettet marketingmateriale til, sender Ansell dig kun kommunikation, kampagner, tilbud, nyhedsbreve og andre reklamer via e-mail eller andre elektroniske kommunikationskanaler mellem personer, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til at modtage sådanne kommunikationer, kampagner, tilbud, nyhedsbreve og andre reklamer. 
 
3.4. Ansell behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med juridiske forpligtelser eller i overensstemmelse med rimelig anmodning fra kompetente retshåndhævende myndigheder eller disses repræsentanter, judicielle myndigheder, offentlige agenturer eller organer, herunder kompetente datatilsynsmyndigheder. 
 
Dine personlige oplysninger kan på initiativ af Ansell blive overført til politiet eller judicielle myndigheder til bevisførelse, eller hvis der er berettiget mistanke om, at du har begået en ulovlig handling eller forbrydelse via din registrering på eller brug af Webstedet, vores sociale mediekanaler eller anden kommunikation med os. 
 
3.5. Ansell behandler dine personlige oplysninger for at kunne udføre statistiske analyser, så vi kan forbedre Webstedet, reklamer, produkter og tjenester eller udvikle nye produkter og tjenester. 
 
3.6. Ansell kan behandle dine personlige oplysninger for at bevare legitime interesser for Ansell selv, dets partnere eller en tredje part, hvis din tilmelding til eller brug af Webstedet, sociale mediekanaler eller andre kommunikationskanaler kan anses for at være (a) en overtrædelse af gældende vilkår for anvendelse eller immaterielle rettigheder eller andre rettigheder for en tredje part, (b) en trussel mod sikkerheden eller integriteten af Webstedet, sociale mediekanaler eller andre kommunikationskanaler, (c) en fare for Webstedet, sociale mediekanaler eller andre kommunikationskanaler eller for Ansells eller Ansells underleverandørers bagvedliggende systemer på grund af virus, trojanske heste spyware, malware eller andre former for skadelig kode, eller (d) på nogen måde hadefuld, ærekrænkende, diskriminerende, racistisk, bagtalende, ondsindet, sårende eller på anden vis upassende eller ulovlig. 
 
4. JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
 
4.1. Behandlingen af dine personlige oplysninger med det formål, der er skitseret i Artikel 3.3. ovenfor, er baseret på dit samtykke.
 
4.2. Hvis dine personlige oplysninger behandles med det formål, der er skitseret i Artikel 3.1., og for at træffe foranstaltninger før indgåelse af en kontrakt med os, kan vi basere behandlingen af dine personlige oplysninger på behovet for opfyldelse af den pågældende kontrakt eller i forløbet med indgåelse af kontrakten. 
 
4.3. Til de formål, der er nævnt i Artikel 3.4., er behandling af dine personlige oplysninger nødvendig af hensyn til en retslig forpligtelse, som Ansell skal opfylde. 
 
4.4. Til de formål, der er nævnt i Artikel 3.1, 3.2, 3.5. og 3.6. ovenfor, er behandling af dine personlige oplysninger nødvendig af hensyn til vores legitime interesser såsom: 
 
Fortsatte forbedringer af Ansells Websted, sociale mediekanaler, produkter og tjenester for at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse. 
 
For at sikre vores Websted, sociale mediekanaler, produkter og tjenester mod misbrug og ulovlige aktiviteter. 
 
Marketing and fremstød for vores produkter, tjenester, brands og generelt gennemført kommercialisering af vores produkter og tjenester. 
 
5. HVEM SENDER ANSELL DINE OPLYSNINGER TIL
 
5.1. Ansell er afhængig af tredjepartsbehandlere, der leverer vores Websted til dig og behandler dine personlige oplysninger på vores vegne. Disse tredjepartsbehandlere har kun tilladelse til at behandle dine personlige oplysninger på vegne af Ansell efter udtrykkelig skriftlig instruktion fra Ansell. 
 
Ansell garanterer, at alle tredjepartsbehandlere er udvalgt med behørigt omhu, og at de er forpligtet til at overholde sikkerheden og bevare integriteten for dine personlige oplysninger. 
 
5.2. Ansell kan dele dine personlige oplysninger med andre enheder i Ansell-gruppen. Vi vil sikre, at alle Ansell-enheder omhyggeligt sørger for, at al behandling af dine personlige oplysninger er i overensstemmelse med det, der er fastsat i denne Databeskyttelseserklæring. 
 
5.3. Ansell sender ikke dine personlige oplysninger på en måde, der gør det muligt at identificere dig, til andre tredjeparter end dem, der er nævnt i Artikel 5.1. og 5.2., uden udtrykkelig tilladelse fra dig til at gøre dette. Ansell kan dog sende anonymiserede data til andre organisationer, som kan bruge disse data til at forbedre produkter og tjenester og til at skræddersy markedsføring, visning og salg af disse varer og tjenester. 
 
6. PLACERING OG OVERFØRSEL
 
6.1. Ansell behandler dine oplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Men for at kunne behandle dine personlige oplysninger til de formål, der er skitseret i Artikel 3 ovenfor, kan vi også overføre dine personlige oplysninger til andre Ansell-enheder eller til tredjeparter, som varetager behandling på vores vegne uden for EØS. Hver enhed uden for EØS, som behandler dine personlige oplysninger, er forpligtet til at sørge for tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger vil være en konsekvens af: 
 
At modtagerlandet har indført lovgivning, der kan anses for at svare til den beskyttelse, der tilbydes inden for EØS eller 
 
Et kontraktarrangement mellem Ansell og den pågældende enhed. Alle Ansell-enheder er part i et kontraktarrangement, der er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmmelser (dataansvarlig-til-dataansvarlig) (Kommissionsafgørelse C(2004)5721). 
 
6.3. Ansell kan overføre anonymiserede og/eller aggregerede data til organisationer uden for EØS. Hvor en sådan overførsel finder sted, vil Ansell sørge for, at der er etableret sikkerhedsforanstaltninger for at sørge for sikkerheden og integriteten for dine oplysninger og alle rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger, som du kan have i henhold til gældende obligatorisk lovgivning. 
 
7. KVALITETSSIKRINGER
 
7.1. Ansell gør sit yderste for kun at behandle de personlige oplysninger, som er nødvendige for at nå de formål, der er angivet under Artikel 3 ovenfor. 
 
7.2. Dine personlige oplysninger behandles kun, så længe det er nødvendigt for at nå de formål, der er angivet under Artikel 3 ovenfor, eller frem til det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke til behandling af dem tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke kan medføre, at du ikke længere kan bruge hele Webstedet eller dele af det. Ansell afidentificerer dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige til de formål, der er skitseret i Artikel 3 ovenfor, medmindre: 
 
Ansell eller en anden tredjepart har en overordnet interesse i at sørge for, at dine personlige data fortsat kan identificeres. 
 
Der er en retslig eller lovfastsat forpligtelse eller en juridisk eller administrativ kendelse, som forhindrer Ansell i at afidentificere dem. 
 
7.3. Du er indforstået med, at en vigtig del af vores marketingindsats består i at gøre vores marketingmateriale mere relevant for dig. Ansell gør dette ved at tilpasse din unikke profil baseret på relevante karakteristika som skitseret i Artikel 2 af denne Databeskyttelseserklæring og anvender derefter denne profil til at levere kommunikationer, kampagner, tilbud, nyhedsbreve og andre reklamer til dig om produkter og tjenester, som kan have din interesse. 
 
7.4. Ansell træffer de relevante tekniske og organisatoriske forholdsregler til at sikre dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang eller tyveri eller utilsigtet tab, manipulation eller ødelæggelse. Adgang for Ansells medarbejdere eller tredjeparts databehandlere sker udelukkende på need-to-know-basis og vil være underlagt strenge krav om fortrolighed. Du er dog indforstået med, at sikkerhed er en indsatsforpligtelse, der aldrig kan stilles garantier for. 
 
7.5. Hvis du er tilmeldt til at modtage kommunikationer, kampagner, tilbud, nyhedsbreve og andre reklamer via e-mail eller andre elektroniske kommunikationskanaler mellem personer, kan du ændre dine præferencer for modtagelse af sådanne kommunikationer, tilbud, nyhedsbreve og andre reklamer ved at følge det link til framelding, der findes i alle kommunikationer af denne art. 
 
8. DINE RETTIGHEDER
 
8.1. Du har ret til at anmode om adgang til alle personlige oplysninger, som Ansell behandler, og som vedrører dig. Ansell forbeholder sig ret til at opkræve et administrativt gebyr for flere efterfølgende anmodninger om adgang, som tydeligvis fremsættes med det formål at ulejlige eller skade Ansell. For hver anmodning skal det angives, hvilken behandlingsaktivitet du ønsker at udøve din ret til adgang for, og du skal angive de datakategorier, du ønsker at få adgang til. 
 
8.2. Du har ret til at bede om at få rettet alle personlige oplysninger, der vedrører dig, og som ikke er korrekte, uden beregning. Hvis du indsender en anmodning om korrektion, skal der til din anmodning medfølge bevis på, at der er fejl i de oplysninger, der anmodes om korrektion af. 
 
8.3. Du har ret til at trække samtykke, som du tidligere har givet til behandling af dine personlige oplysninger, tilbage. 
 
8.4. Du har ret til at anmode om, at personlige oplysninger, der vedrører dig, skal slettes, hvis disse oplysninger ikke længere er påkrævede i relation til de formål, der er skitseret i Artikel 3 ovenfor, eller hvis du trækker dit samtykke til behandling af disse oplysninger tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at en anmodning om sletning evalueres af Ansell i forhold til: 
 
Ansells eller en anden tredjeparts overordnede interesser 
 
Retslige eller lovfastsatte forpligtelser eller administrative eller juridiske kendelser, som kan være i strid med en sådan sletning. 
 
I stedet for sletning kan du også anmode om, at Ansell begrænser behandling af dine personlige oplysninger, hvis (a) du bestrider nøjagtigheden af oplysningerne, (b) behandlingen er ulovlig, eller (c) oplysningerne ikke længere er påkrævede i forhold til de formål, der er angivet under Artikel 3 ovenfor.
 
8.5. Du har ret til at modsætte dig behandling af personlige oplysninger, hvis du kan bevise, at der er alvorlige og begrundede årsager forbundet med disse specifikke forhold, som berettiger en sådan modstand. Hvis den tilsigtede behandling imidlertid kan betegnes som direct marketing, har du ret til at modsætte dig en sådan behandling uden beregning og uden begrundelse. 
 
8.6. Alle de personlige oplysninger, du har givet os, har du ret til at få udleveret fra os i et struktureret, ofte anvendt og maskinlæsbart format. 
 
8.7. Hvis du vil sende en anmodning for at udøve en eller flere af de rettigheder, der er anført ovenfor, kan du sende en e-mail til privacy@ansell.com. An e-mail med en anmodning om udøvelse af en rettighed skal ikke gælde som samtykke til behandling af dine personlige oplysninger ud over, hvad der kræves til håndtering af din anmodning. En sådan anmodning skal tydeligt angive, hvilken rettighed du ønsker at udøve og årsagerne hertil, hvis dette kræves. Den skal desuden være dateret og underskrevet og følges af en digitalt scannet kopi af dit gyldige id-kort, der beviser din identitet. Hvis du anvender kontaktformularen, kan Ansell bede dig om at fremsende underskrevet bekræftelse og bevis for din identitet. 
 
Ansell vil straks informere dig, når denne anmodning er modtaget. Hvis anmodningen viser sig at have validitet, skal Ansell imødekomme den så hurtigt, som det er rimeligt muligt, og senest inden for tredive (30) dage efter at have modtaget anmodningen. 
 
Hvis du har klager vedrørende den behandling af dine personlige oplysninger, der udføres af Ansell, kan du altid kontakte Ansell via e-mailadressen, der er angivet ovenfor. Hvis du fortsat er utilfreds med vores svar, kan du indsende en klage til den relevante datatilsynsmyndighed.